3 Tachwedd 2020

Diogelwch ar y rhyngrwyd
Microsoft Teams | 10.30 – 11.30yb

Hyfforddwr: DC Gareth Jordan – Heddlu Dyfed Powys

Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i:

  • Ennyn wybodaeth am yr ystod o risg sy’n gysylltiedig â defnyddio’r rhyngrwyd a ffonau symudol.
  • Ddeall y defnydd o Dechnolegau Rhwydwaith Cymdeithasol gan blant a phobl ifanc.
  • Wybod sut i ddechrau amddiffyn plant a phobl ifanc rhag risgiau Rhwydweithio Cymdeithasol.