27 Hydref 2020

Seminar Gwaith Taith Bywyd
Microsoft Teams | 10.00 – 11.30yb

Hyfforddwr: Sian Gibbon – Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

I ddarpar fabwysiadwyr yn unig

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi:

  • Derbyn gwybodaeth a dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu.
  • Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd.
  • Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda’u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a’r dyfodol.
  • Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth.